• 29 November 2014
  • Беларуская мова
  • Автор: Bigmaker

  Нужно решения задач по Delphi...(хотя бы одной)
  1,Описати статичний масив.
  Масив зчитується з текстового файлу.
  Визначити:
  Мінімальне значення масиву, його індекси

  Задана матриця (n×m). Визначити номер рядка, середньоарифметичне елементів якої менше за середньоарифметичне попереднього рядка


  2.Текстовий файл F1 має містити не менше 10 рядків.
  Скопіювати з файлу F1 в файл F2 всі рядки, які не містять слова, яке починається за задану літеру. Визначте найкоротше слово у файлі F2.


  • 29 November 2014
  • Ответ оставил: Галинка9519

  Завдання №2

  var i,j,k,shlth:integer;
     
        letter:
  char;
        name,minword,s1,x,x1:string;   
        f1,f2:text;
     
        f:
  boolean;
     
        arr:array [
  1..100] of string;

  label 1;  

  begin
  writeln('Введіть імя файлу введення:');
  readln(name);
  assign(f1,name); reset(f1);
  writeln('Введіть імя файлу виводу:');
  readln(name);
  assign(f2,name); rewrite(f2);
  writeln('Введіть букву для пошуку:');
  readln(letter);
  letter:=lowercase(letter);
   j:=1;  

  while not eof(f1) do

  begin  
  readln(f1,x1);
   
  x:=lowercase(x1);
   
  i:=
  1;
   
  while (i<=length(x)) and (x[i] <> letter) do
   
   begin
     
    while
  (i<=length(x)) and (x[i] = ' ') do inc(i);
     
    if (i<=length(x)) and (x[i] <> letter) then
       
     while
  (i<=length(x)) and (x[i] <> ' ') do inc(i);
   
   end;
     
   if i>length(x) then
    begin
     writeln(f2,x1);
     arr[j]:=x1; 
     inc(j);
   
    end;

  end;  

  f:=false;

  for k:=1 to j do
  begin  
   i:=1;
   
   while (i<=length(arr[k])) and (arr[k][i] =
  ' ') and not f do inc(i);

   if i<length(arr[k])+1 then begin f:=true; goto 1; end;
  end;  

  1: if not f then writeln('У файлі f2 немає слова, відповідного умові вибору') else

  begin
   while (arr[k][i]<>' ') and (i<=length(arr[k])) do
    begin
    minword:=minword+arr[k][i];
    inc(i);
    end;
   
   for k:=
  1 to j do
   begin  
    i:=1;
   
    while i<=length(arr[k]) do
   
     begin
    
     while
  (i<=length(arr[k])) and (arr[k][i] = ' ') do inc(i);
     if i<=length(arr[k]) then begin shlth:=1; s1:=arr[k][i]; end;
     while (i<=length(arr[k])) and (arr[k][i] <> ' ') do begin s1:=s1+arr[k][i]; inc(i); inc(shlth);  end;
     if shlth<length(minword) then minword:=s1;
     end;
   end;
  writeln('Найкоротша слово у файлі f2: ',minword);
  end;    
   
  close(f1); close(f2);
  end.

  Оцени ответ
  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы